Lista instalacji

lista instalacji

Niniejsza strona zawiera tabelę prezentującą listę instalacji zamontowanych w ramach realizacji projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno” wraz z historiami odczytów dokonanych dla każdej z nich